Central approval for companies

Back to search

AKASIA KIRKE OG GRAVPLASS AS

Organizational number

916216742

Business address

Johan Berentsens vei 109, 5163 LAKSEVÅG

Postal address

Postboks 4 Ytre Laksevåg, 5848 BERGEN

Web page

www.akasia.no

Number of employees

122

The enterprise has central approval

Approval period: 12.05.2022–12.05.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

AKASIA KIRKE OG GRAVPLASS AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Murarbeid

Development class 2

Function Utførende

Field area Taktekkingsarbeid

Development class 3

Function Utførende

Field area Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Development class 3

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 1