Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ACCIONA CONSTRUCCION S.A.

Organisasjonsnummer

914890519

Forretningsadresse

C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO

Postadresse

Postboks 574 Sentrum, 0105 OSLO

Antall lønnsmottakere

63

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.01.2023–18.01.2026
ACCIONA CONSTRUCCION S.A. er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3