Central approval for companies

Back to search

ACCIONA CONSTRUCCION S.A.

Organizational number

914890519

Business address

C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO

Postal address

Postboks 574 Sentrum, 0105 OSLO

Number of employees

63

The enterprise has central approval

Approval period: 18.01.2023–18.01.2026
ACCIONA CONSTRUCCION S.A. is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 3

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 3