Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MARBERG BYGG- OG TEGNESERVICE

Organisasjonsnummer

912054888

Forretningsadresse

Svartedalskroken 25, 1739 BORGENHAUGEN

Postadresse

Svartedalskroken 25, 1739 BORGENHAUGEN

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.09.2023–01.09.2026
MARBERG BYGG- OG TEGNESERVICE er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1