Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

JÆRCONSULT AS

Organisasjonsnummer

889958022

Forretningsadresse

Hognestadvegen 286, 4346 BRYNE

Postadresse

Hognestadvegen 286, 4346 BRYNE

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.02.2022–25.02.2025
JÆRCONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1