Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HITECH ENERGY AS

Organisasjonsnummer

886553102

Forretningsadresse

Tjernsliveien 18, 3538 SOLLIHØGDA

Postadresse

Postboks 333, 1372 ASKER

Webside

www.hitechenergy.no

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.09.2022–29.09.2025
HITECH ENERGY AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2