Sentral godkjenning av føretak

HITECH ENERGY AS

Organisasjonsnummer
886553102
Forretningsadresse
Tjernsliveien 10, 3538 SOLLIHØGDA
Postadresse
Postboks 333, 1372 ASKER
Webside
www.hitechenergy.no
Antall lønnsmottakere
27
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

HITECH ENERGY AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse