Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AURSTAD TUNNEL AS

Organisasjonsnummer

885349552

Forretningsadresse

Torvmyrane 31, 6160 HOVDEBYGDA

Postadresse

Torvmyrane 31, 6160 HOVDEBYGDA

Antall lønnsmottakere

116

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.12.2021–16.12.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AURSTAD TUNNEL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2