Central approval for companies

Back to search

AURSTAD TUNNEL AS

Organizational number

885349552

Business address

Torvmyrane 31, 6160 HOVDEBYGDA

Postal address

Torvmyrane 31, 6160 HOVDEBYGDA

Number of employees

116

The enterprise has central approval

Approval period: 16.12.2021–16.12.2024

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

AURSTAD TUNNEL AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 3

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2