Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ART ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Organisasjonsnummer

840324532

Forretningsadresse

Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND

Postadresse

Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND

Webside

www.a-r-t.no

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.11.2023–24.11.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ART ARKITEKTER OG INGENIØRER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2