Central approval for companies

Back to search

ART ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Organizational number

840324532

Business address

Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND

Postal address

Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND

Web page

www.a-r-t.no

Number of employees

12

The enterprise has central approval

Approval period: 24.11.2023–24.11.2026

Liability insurance

Occupational injury insurance

ART ARKITEKTER OG INGENIØRER AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Geoteknikk

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Bygningsfysikk

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Lydforhold og vibrasjoner

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Miljøsanering

Development class 3

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Overordnet ansvar for kontroll

Development class 3

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Lufttetthet (i nye boliger)

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Bygningsfysikk

Development class 3

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Geoteknikk

Development class 2