Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BYGGEFIRMA IVAR MOUM AS

Organisasjonsnummer

812632272

Forretningsadresse

Vassfjellvegen 5, 7228 KVÅL

Postadresse

Vassfjellvegen 5, 7228 KVÅL

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.04.2023–12.04.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGEFIRMA IVAR MOUM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 2