Central approval for companies

Back to search

BYGGEFIRMA IVAR MOUM AS

Organizational number

812632272

Business address

Vassfjellvegen 5, 7228 KVÅL

Postal address

Vassfjellvegen 5, 7228 KVÅL

Number of employees

7

The enterprise has central approval

Approval period: 12.04.2023–12.04.2026

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

BYGGEFIRMA IVAR MOUM AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 2

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Development class 2