Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A VÅGE AS

Organisasjonsnummer

999654126

Forretningsadresse

Morkamyra 15, 6105 VOLDA

Postadresse

Morkamyra 15, 6105 VOLDA

Antall lønnsmottakere

25

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2022–24.09.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

A VÅGE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2