Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

GRAVER1 AS

Organisasjonsnummer

999562639

Forretningsadresse

Vollsveien 39D, 1358 JAR

Postadresse

Vollsveien 39C, 1358 JAR

Antall lønnsmottakere

9

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.11.2021–12.11.2024
GRAVER1 AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1