Sentralt godkjente foretak

INGENIØR ANN-THERES LØCHEN

Organisasjonsnummer
999548903
Forretningsadresse
Solkollen 15, 1624 GRESSVIK
Postadresse
Solkollen 15, 1624 GRESSVIK
Antall lønnsmottakere
0

Godkjenningsperiode:
25.09.2023–25.09.2026

INGENIØR ANN-THERES LØCHEN er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: ProsjekterendeFagområde: BygningsfysikkTiltaksklasse: 2Vis betydningSkjul betydning

Prosjekterende, tiltaksklasse 2

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.

Tiltaksklasse 2
Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende bygninger med inntil 5 etasjer. Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden eller energirammemetoden.

Eksempler på tiltak i denne klassen:

  • boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg
  • barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg
  • middels store salgs- og forsamlingslokaler
  • middels store flerfunksjonelle bygg