Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AJ MASKIN AS

Organisasjonsnummer

999361420

Forretningsadresse

Grinnisvegen 602, 7236 HOVIN I GAULDAL

Postadresse

Grinnisvegen 602, 7236 HOVIN I GAULDAL

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.03.2022–03.03.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AJ MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1