Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

LØVÅS SNEKKERTJENESTER AS

Organisasjonsnummer

999224253

Forretningsadresse

Ørsjøsætervegen 702, 2420 TRYSIL

Postadresse

Ørsjøsætervegen 702, 2420 TRYSIL

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.04.2024–04.04.2027
LØVÅS SNEKKERTJENESTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1