Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AIR-PRODUCT NORGE AS

Organisasjonsnummer

999156142

Forretningsadresse

Industriveien 13, 3610 KONGSBERG

Postadresse

Industriveien 13, 3610 KONGSBERG

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.12.2022–12.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AIR-PRODUCT NORGE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2