Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

STAVANGERHYTTEN AS

Organisasjonsnummer

999150314

Forretningsadresse

Hillevågsveien 100, 4016 STAVANGER

Postadresse

Hillevågsveien 100, 4016 STAVANGER

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.05.2021–19.05.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

STAVANGERHYTTEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1