Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

WISLAN RØR AS

Organisasjonsnummer

999104355

Forretningsadresse

Nygårdsveien 20C, 1423 SKI

Postadresse

Nygårdsveien 20C, 1423 SKI

Antall lønnsmottakere

17

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.11.2021–01.11.2024

Godkjent opplæringsbedrift

WISLAN RØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2