Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅDNEKVAM MASKIN OG TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

999072615

Forretningsadresse

Salhusvegen 55, 5131 NYBORG

Postadresse

Salhusvegen 55, 5131 NYBORG

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.11.2021–03.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ÅDNEKVAM MASKIN OG TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1