Sentral godkjenning av føretak

TOTALSERVICE 24 AS

Organisasjonsnummer
998930812
Forretningsadresse
Stabburveien 7, 1617 FREDRIKSTAD
Postadresse
Stabburveien 7, 1617 FREDRIKSTAD
Antall lønnsmottakere
11
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

TOTALSERVICE 24 AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse