Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

EINTVEIT BYGG AS

Organisasjonsnummer

998895340

Forretningsadresse

Bøveien 202, 4071 RANDABERG

Postadresse

Bøveien 202, 4071 RANDABERG

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.12.2021–20.12.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

EINTVEIT BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1