Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HMB MASKIN AS

Organisasjonsnummer

998853443

Forretningsadresse

Midtstulvegen 80, 2640 VINSTRA

Postadresse

Midtstulvegen 80, 2640 VINSTRA

Antall lønnsmottakere

21

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.09.2021–24.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HMB MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2