Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RAMSDAL MASKIN AS

Organisasjonsnummer

998819105

Forretningsadresse

Fjordgata 5, 6900 FLORØ

Postadresse

Fjordgata 5, 6900 FLORØ

Antall lønnsmottakere

19

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.02.2022–10.02.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

RAMSDAL MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2