Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANOR AS

Organisasjonsnummer

998743060

Forretningsadresse

Vebergveien 1, 3074 SANDE I VESTFOLD

Postadresse

Postboks 200, 3071 SANDE I VESTFOLD

Webside

www.anor.as

Antall lønnsmottakere

24

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.12.2022–20.12.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ANOR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3