Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALTBYGG AS

Organisasjonsnummer

998742803

Forretningsadresse

Leirvikveien 52A, 5179 GODVIK

Postadresse

Leirvikveien 52A, 5179 GODVIK

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.05.2021–12.05.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALTBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1