Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A.I.VENT AS

Organisasjonsnummer

998732328

Forretningsadresse

c/o Vitalijus Rudzinskas, Eikskollen 4, 1443 DRØBAK

Postadresse

c/o Vitalijus Rudzinskas, Eikskollen 4, 1443 DRØBAK

Antall lønnsmottakere

52

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.10.2021–04.10.2024
A.I.VENT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3