Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALTIVANN RØR OG VENTILASJON AS

Organisasjonsnummer

998605873

Forretningsadresse

Kanalveien 54, 5068 BERGEN

Postadresse

Kanalveien 54, 5068 BERGEN

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.09.2021–14.09.2024
ALTIVANN RØR OG VENTILASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2