Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ABP ELEKTRO AS

Organisasjonsnummer

998583470

Forretningsadresse

Skilsøveien 166, 4818 FÆRVIK

Postadresse

Postboks 145, 4852 FÆRVIK

Antall lønnsmottakere

20

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.11.2021–18.11.2024

Godkjent opplæringsbedrift

ABP ELEKTRO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3