Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OSLO MURMESTERBEDRIFT AS

Organisasjonsnummer

998530261

Forretningsadresse

Strømsveien 200, 0668 OSLO

Postadresse

Strømsveien 200, 0668 OSLO

Antall lønnsmottakere

60

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.04.2023–20.04.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

OSLO MURMESTERBEDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2