Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALTA GRAVESERVICE AS

Organisasjonsnummer

998529832

Forretningsadresse

Sønvismoen 10, 9537 TVERRELVDALEN

Postadresse

Sønvismoen 10, 9537 TVERRELVDALEN

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.06.2021–17.06.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ALTA GRAVESERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2