Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RØRLEGGER STEIN FURUSETH AS

Organisasjonsnummer

998048192

Forretningsadresse

Nordstuvegen 27B, 2230 SKOTTERUD

Postadresse

Nordstuvegen 27B, 2230 SKOTTERUD

Webside

www.furuseth.as

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2022–12.09.2025

Godkjent opplæringsbedrift

RØRLEGGER STEIN FURUSETH AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2