Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARCHITECTOPIA AS

Organisasjonsnummer

997993381

Forretningsadresse

5. etasje i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO

Postadresse

Postboks 8928, Youngstorget, 0028 OSLO

Webside

www.architectopia.com

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.08.2023–24.08.2026
ARCHITECTOPIA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3