Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

HANDLAFT & TREDESIGN AS

Organisasjonsnummer

997598334

Forretningsadresse

Industriveien 33, 2560 ALVDAL

Postadresse

Industriveien 33, 2560 ALVDAL

Webside

alvdalhandlaft.no

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.01.2023–25.01.2026

Yrkesskadeforsikring

HANDLAFT & TREDESIGN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1