Sentralt godkjente foretak

ALTIPROSJEKT AS

Organisasjonsnummer
997497929
Forretningsadresse
Ole Deviks vei 14B, 0666 OSLO
Postadresse
Ole Deviks vei 14B, 0666 OSLO
Antall lønnsmottakere
143

Godkjenningsperiode:
02.06.2021–02.06.2024

 Yrkesskadeforsikring

 Ansvarsforsikring

ALTIPROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: UtførendeFagområde: Riving og miljøsaneringTiltaksklasse: 3Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 3

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk (rehabilitering).

Tiltaksklasse 3
Riving og miljøsanering av bygning over 1 000 m2 i tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger.

Riving og miljøsanering av bygninger over 2 000 m2.

Det samme gjelder for anlegg og konstruksjoner av tilsvarende størrelse og materialbruk.

Delvis riving av bæresystemer under ombygging av eksisterende tiltak i tiltaksklasse 2 med fare for helse, miljø og sikkerhet, skal også ligge i tiltaksklasse 3, og krever omfattende utredninger og prosjektering av konstruksjonssikkerhet.