Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AN BYGG AS

Organisasjonsnummer

997425103

Forretningsadresse

Ringtrostvegen 11, 2032 MAURA

Postadresse

Ringtrostvegen 11, 2032 MAURA

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.06.2021–15.06.2024
AN BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2