Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ENTREPRENØR SUNDLI AS

Organisasjonsnummer

997404254

Forretningsadresse

Vennalivegen 6, 7670 INDERØY

Postadresse

Vennalivegen 6, 7670 INDERØY

Webside

www.brsundli.no

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.01.2023–04.01.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ENTREPRENØR SUNDLI AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1