Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARNESEN FRØHAUG BETONGENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

997319907

Forretningsadresse

Løxaveien 11, 1351 RUD

Postadresse

Løxaveien 11, 1351 RUD

Antall lønnsmottakere

24

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.03.2023–23.03.2026
ARNESEN FRØHAUG BETONGENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1