Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KONGSBERG PROSJEKTSERVICE AS

Organisasjonsnummer

997137744

Forretningsadresse

Storgata 8, 3611 KONGSBERG

Postadresse

Storgata 8, 3611 KONGSBERG

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.04.2022–26.04.2025
KONGSBERG PROSJEKTSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2