Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HOLBÆK ANLEGG AS

Organisasjonsnummer

997077806

Forretningsadresse

Tjønnvoll Industriområde, 4706 VENNESLA

Postadresse

Postboks 193, 4703 VENNESLA

Webside

www.holbekanlegg.no

Antall lønnsmottakere

53

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.01.2024–31.01.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

HOLBÆK ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1