Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ÅRDAL OG SKEIE AS

Organisasjonsnummer

996500012

Forretningsadresse

Bjorheimsvegen 216, 4360 VARHAUG

Postadresse

Bjorheimsvegen 216, 4360 VARHAUG

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.01.2024–30.01.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ÅRDAL OG SKEIE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1