Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TS BYGG MODUM AS

Organisasjonsnummer

996467023

Forretningsadresse

Setersbergveien 24, 3340 ÅMOT

Postadresse

Setersbergveien 24, 3340 ÅMOT

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.01.2024–02.01.2027

Godkjent opplæringsbedrift

TS BYGG MODUM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 1