Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARAI PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

996351122

Forretningsadresse

Venstøphøgda 140, 3721 SKIEN

Postadresse

Venstøphøgda 140, 3721 SKIEN

Antall lønnsmottakere

8

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.10.2021–01.10.2024
ARAI PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1