Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MURERFIRMA GJESDAL & RØDBERG AS

Organisasjonsnummer

995700077

Forretningsadresse

Skurvebakkane 1, 4331 ÅLGÅRD

Postadresse

Skurvebakkane 1, 4331 ÅLGÅRD

Webside

www.g-r.no

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.01.2023–30.01.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MURERFIRMA GJESDAL & RØDBERG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2