Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BTS-CONSULTING AS

Organisasjonsnummer

995673622

Forretningsadresse

Luramyrveien 40, 4313 SANDNES

Postadresse

Luramyrveien 40, 4313 SANDNES

Webside

www.btsc.no

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.09.2023–25.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

BTS-CONSULTING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1