Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

3 BYGG GAUSDAL AS

Organisasjonsnummer

995277387

Forretningsadresse

Baklivegen 2148, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Postadresse

Baklivegen 2148, 2651 ØSTRE GAUSDAL

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.04.2022–20.04.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

3 BYGG GAUSDAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1