Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKT DOROTA DAWIDOWICZ

Organisasjonsnummer

995206552

Forretningsadresse

Fredlihavna 6, 3031 DRAMMEN

Postadresse

Fredlihavna 6, 3031 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.03.2022–10.03.2025
ARKITEKT DOROTA DAWIDOWICZ er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2