Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

APROVA AS

Organisasjonsnummer

995156954

Forretningsadresse

Teknologiveien 13, 4846 ARENDAL

Postadresse

Teknologiveien 9, 4846 ARENDAL

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.03.2022–11.03.2025
APROVA AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3